HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 30 - HD/BTGĐUK
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_huong_dan_tuyen_truyen_thang_020230131030236646_signed_20230131030251334_20230131032223383-2-.pdf
Văn bản mới