Hướng dẫn tổ chức các hoạt động cường tiếng Việt cho HS vùng DTTS và sơ kết giai đoạn 2 thực hiện Đề án theo Quyết định số 5006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/12/2021
Số ký hiệu văn bản Số 441/SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức các hoạt động cường tiếng Việt cho HS vùng DTTS và sơ kết giai đoạn 2 thực hiện Đề án theo Quyết định số 5006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/12/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd_tang_cuong_tviet_202303200220230321072053090_signed.pdf
Văn bản mới