Tuyên truyền Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại HN gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ
Số ký hiệu văn bản Số/ 1223/CV/BTGTU
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Tuyên truyền Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại HN gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_cv_ve_viec_truyen_truyen_bai_p20230323082238398_signed_20230323084234338.pdf
Văn bản mới