Ttham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mình, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam".
Số ký hiệu văn bản 569/SSGD&ĐT-VP
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Ttham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mình, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam".
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd_cuoc_thi_phong_tranh_tai_na20230407020036016_signed-1-.pdf
Văn bản mới