Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1555/UBND-VX
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 11/04/2023
Trích yếu nội dung Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_ubnd_vx_tang_cuogn_pc_dich_cov20230411081436840_signed_20230411085117501-1-.pdf
Văn bản mới