CHỈ THỊ về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số: 06/CT - UBND
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 11/04/2023
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản CHỈ THỊ
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_2023-04-11_-9-_20230411031652620230411031706002_signed_20230411035040178.pdf
Văn bản mới