Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản Số: 622/SGD&ĐT-QLCL
Ngày ban hành 14/04/2023
Ngày hiệu lực 14/04/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hdxettnthcsnam2023_new_202304120230414081536709_signed-1-.pdf
Văn bản mới