Về việc thay đổi thành viên Tổ thư ký Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học Năm học 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 02- QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Về việc thay đổi thành viên Tổ thư ký Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học Năm học 2019 - 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Dương Bích Nguyệt
Tài liệu đính kèm 19_qd_thay_doi_thu_ky_2020.pdf
Văn bản mới