CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số ký hiệu văn bản 43/CĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/01/2020
Ngày hiệu lực 28/01/2020
Trích yếu nội dung CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 43_cd_bgddt.signed.pdf
Văn bản mới