Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
Số ký hiệu văn bản 314 /SYT-NVY
Ngày ban hành 28/02/2020
Ngày hiệu lực 28/02/2020
Trích yếu nội dung Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nông Đình Hùng
Tài liệu đính kèm 314-syt-nvy.pdf
Văn bản mới