Quyết định Danh mục phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 801/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Danh mục phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 801-qd_cat_giam_thoi_gian_nam_202020200331085047318_signed_20200331090646018.pdf
phu_luc_i_cap_tinh_.pdf
phu_luc_ii_cap_huyen.pdf
phu_luc_iii_cap_xa.pdf
Văn bản mới