Cảnh báo về thông tin không xác thực liên quan đến lĩnh vực Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 520 /SNV-VP
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày hiệu lực 28/05/2020
Trích yếu nội dung Cảnh báo về thông tin không xác thực liên quan đến lĩnh vực Nội vụ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm cv_canh_bao_thong_tin_lua_dao.pdf
Văn bản mới