BÁO CÁO Việc tổ chức, thực hiện Kết luận thanh tra số 5159/BKHĐT-TTr ngày 25/7/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
Số ký hiệu văn bản 200-/ BC-SGD&ĐT
Ngày ban hành 09/06/2020
Ngày hiệu lực 09/06/2020
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Việc tổ chức, thực hiện Kết luận thanh tra số 5159/BKHĐT-TTr ngày 25/7/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
Hình thức văn bản BÁO CÁO
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Anh Ninh
Tài liệu đính kèm bao-cao.pdf
Văn bản mới