TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số ký hiệu văn bản 1461/UBND-BBT
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt 14/4/2021
Tài liệu đính kèm 2021-04-14_(11)_2021041402544820210414025508506_Signed_20210414025835897 (1).pdf
Văn bản mới