Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
Số ký hiệu văn bản Số 1753SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 21_Huong_dan_to_chuc_hoat_dong20210922111718587_Signed.pdf
Văn bản mới