Hướng dẫn tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển
Số ký hiệu văn bản 1996/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2021_Ke_hoach_cu_tuy_20211027020211027092832598_Signed.pdf
Văn bản mới