Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn trường học.
Số ký hiệu văn bản 2077/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn trường học.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 911Tang_cuong_pc_COvid-19_va_d20211110093536903_Signed.pdf
Văn bản mới