Tuyên truyền, hướng dẫn khai báo Y tế toàn dân để phòng dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 155 / STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 11/03/2020
Ngày hiệu lực 11/03/2020
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, hướng dẫn khai báo Y tế toàn dân để phòng dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm CV 155_Huong_Dan_Khai_Báo Y tế.pdf
Văn bản mới