Tếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục
Số ký hiệu văn bản 317 / SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 18/03/2020
Ngày hiệu lực 18/03/2020
Trích yếu nội dung Tếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thế Dũng
Tài liệu đính kèm 317-đẩy mạnh công tác phòng chống Covid-19.pdf
Văn bản mới