Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1748/ UBND-VX
Ngày ban hành 22/04/2020
Ngày hiệu lực 22/04/2020
Trích yếu nội dung Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1748- UBND.pdf
Văn bản mới