Về việc phê duyệt 09 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1066 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2020
Ngày hiệu lực 21/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 09 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm QD_09_QT_giao_duc_DT_signed20220200421015502815_Signed_20200421022308398.pdf
DM_va_ND_09_QT_giao_duc_20041720200421015748456_Signed_20200421022308398.pdf
Văn bản mới