BÁO CÁO Việc tổ chức, thực hiện Kết luận thanh tra số 5159/BKHĐT-TTr ngày 25/7/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
Số ký hiệu văn bản 200-/ BC-SGD&ĐT
Ngày ban hành 09/06/2020
Ngày hiệu lực 09/06/2020
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Việc tổ chức, thực hiện Kết luận thanh tra số 5159/BKHĐT-TTr ngày 25/7/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
Hình thức văn bản BÁO CÁO
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Anh Ninh
Tài liệu đính kèm BÁO CÁO.pdf
Văn bản mới