Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ XMC và hoạt động TTHTCĐ
Số ký hiệu văn bản 1502/ GD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ XMC và hoạt động TTHTCĐ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Dương Bích Nguyệt
Tài liệu đính kèm 20_HD_thuc_hien_nhie_20200915020200915031311549_Signed.pdf
Văn bản mới