Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4283/UBND- NLN
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2020-09-16_(17)_2020091610161820200916101630964_Signed_20200916103833842.pdf
Văn bản mới