Đẩy mạnh phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới

Quang cảnh hội nghị.                              Ảnh:  Đào Lê Dương

Những năm qua, công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, công tác trên hiện còn nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của các huyện vùng cao biên giới như: Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng... 

Với mục tiêu nâng cao dân trí, xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong thời kỳ mới và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, giai đoạn 2012 - 2015.

Theo đó, chương trình được thực hiện tại các xã, thôn, bản biên giới nhằm tổng hợp sức mạnh toàn dân, huy động sức mạnh của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xã, thôn, bản; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác chống mù chữ trên địa bàn, từng bước xóa bỏ lớp học tranh tre, tạm bợ. Triển khai tìm hiểu kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng bằng cách kết hợp giữa giáo dục pháp luật, kiến thức về khuyến nông, khuyến ngư gắn việc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học với công tác tuyên truyền xây dựng thôn bản, gia đình văn hóa cho đồng bào khu vực biên giới.

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập