Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác PCGD năm 2010 tại huyện Bảo Yên

Buổi làm việc, kiểm tra công tác PCGD năm 2010 tại huyện Bảo Yên

Huyện Bảo Yên đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học đúng độ tuổi năm 2005 và đạt chuẩn PCGD THCS năm 2006, để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCGD, trong đó trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì số lượng học sinh. Toàn huyện hiện có 22 trường mầm non; 31 trường tiểu học; 24 trường THCS; 03 trường THPT; 01 Trung tâm GDTX. Trong đó có 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần bình quân đạt 95 đến 97%. PCGDTH-CMC vững chắc, PCGDTH – ĐĐT mức độ 1 tiếp tục được duy trì ở 18 xã, thị trấn, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 11 - 14 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,2 %, tỷ lệ người trong độ tuổi 15 - 35 biết chữ 98,1 %, tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 - 18 có bằng tốt nghiệp THCS đạt 83,4 %, có 02 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 là Lương Sơn, Bảo Hà; 01 trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 là trường THCS Phố Ràng I; trường THPT số 1 Bảo Yên đã được kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức xong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục theo yêu cầu của tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các xã: Lương Sơn, Việt Tiến, Xuân Hòa, Minh Tân. Đối với xã Xuân Hòa đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ từ năm 1999, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2005, phổ cập giáo dục THCS năm 2006 đến nay vẫn duy trì vững trắc. Qua kiểm tra khảo sát chất lượng cho thấy tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần khá cao đạt trên 95%, tuy nhiên công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa. Xã Minh Tân, là 1 trong 9 xã vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện nên công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo PCGD xã đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân quan tâm chăm lo tới công tác giáo dục, dự kiến trong giai đoạn 2011-2015 xã phấn đấu xây dựng trường Tiểu học số 2 Minh Tân đạt chuẩn quốc gia, năm 2010 xã đã duy trì đạt chuẩn PCGD THCS với tỷ lệ 83,3%. Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đánh giá: công tác PCGD ở huyện Bảo Yên tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì được kết quả phổ cập giáo dục THCS, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về phổ cập giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh và có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, chất lượng giáo dục có chuyển biến nhưng chưa cao, tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm. Trong thời gian tới, huyện Bảo Yên cần có các giải pháp cụ thể, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCGD, tập trung đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để duy trì bền vững kết quả PCGD trên địa bàn./.

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 661
  • Trong tuần: 18,201
  • Tất cả: 5,214,905
Đăng nhập