HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-SGD&ĐT ngày 06/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2013-2014. Nhằm góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng về tự đánh giá kiểm định và đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động của trong cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên. Trong các ngày 17, 18, 19/9/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tổ chức tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 cán bộ, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh Lào Cai.  

Đến dự chỉ đạo và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có Thạc sĩ Lê Xuân Quốc – Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.


Trong đợt tập huấn, học viên tham gia đã được tiếp thu các nội dung cơ bản về công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng tinh thần chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và qui trình, chu kỳ kiểm định CLGD cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở GDTX; công văn số 46/KTKĐCLGD ngày 15/01/2013 về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học và trường trung học; công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/5/2013 về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm GDTX của Bộ GDĐT; công văn số 1118/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 22/8/2013 hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. Báo cáo, hướng dẫn, tọa đàm, trao đổi về thực trạng công tác đánh giá chất lượng giáo dục, mô hình quản lý chất lượng giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam; tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục và tư vấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục … do Th.s, Phó trưởng phòng KT&KĐCL của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai – Vũ Thị Hằng trình bày.

 


Ths. Trịnh Văn Thịnh – Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD, trình bày hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở GDTX.

 Tại lớp tập huấn các học viên được truyền đạt mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đặc biệt các học viên được hướng dẫn khá cụ thể và tham gia tích cực ở nội dung thực hành, thảo luận về quy trình tự đánh giá, xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn, cách viết phiếu đánh giá tiêu chí và trình bày báo cáo tự đánh giá, ....thông qua sự hướng dẫn của Ths. Trịnh Văn Thịnh - Ths. Vũ Thị Hằng.

Với phương châm triển khai công tác kiểm định chất lượng vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác đổi mới quản lý ở các cơ sở giáo dục, lớp tập huấn đã giúp cho các cán bộ, giáo viên hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời thấy những kết quả đã đạt được trong quá trình đánh giá chất lượng giáo dục để từ đó tích cực, chủ động phối hợp, có những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục và từng bước hội nhập quốc tế.

                                                                                         Người viết

 

                                                                                          Vũ Thị Hằng

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập