Huyện Bảo Yên tổng kết 10 năm (2001 – 2010) thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục

           Đồng chí Dương  Bích Nguyệt, PGĐ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích

          

         Đến dự Hội nghị có đồng chí: Dương Bích Nguyệt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai, thành viên ban chỉ đạo PCGD tỉnh Lào Cai; đồng chí Hà Trọng Luân, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bảo Yên và các thành viên ban chỉ đạo PCGD huyện, Bí thư Đảng ủy 18 xã, thị trấn, Trưởng ban chỉ đạo PCGD 18 xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện.

Sau 10 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục (PCGD) giai đoạn 2001-2010, huyện Bảo Yên đã đạt được những thành quả to lớn ở cả 3 bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS. Bảo Yên đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học - chống mù chữ vào năm 1999 đặt nền tảng cho việc đạt chuẩn PCGDTH Tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2005, đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở năm 2006. Tính đến tháng 12 năm 2010, 18/18 xã, thị trấn đều duy trì đảm bảo và bền vững các tiêu chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 và PCGD Trung học cơ sở. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-25 đạt 98,6%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trẻ 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt 92%; học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6 đạt 98,3%; học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 99,6%; thanh thiếu niên 15-18 tuổi có bằng THCS chiếm 84,3%. Đạt thành tích trên là do Huyện triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển mạng lưới giáo dục, đầu tư hạ tầng cơ sở, xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, đẩy mạnh phong trào khuyến học.Tuy nhiên, công tác PCGD  của Bảo Yên cũng còn bộc lộ những hạn chế, trong báo cáo và thảo luận tại hội nghị đã nghiêm túc chỉ rõ để tiếp tục có biện pháp khắc phục.

Hội nghị cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu và những biện pháp chủ yếu để triển khai thực hiện kế hoạch PCGD giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền trong toàn xã hội về thực hiện PCGD. Kiện toàn lại các Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác PCGD, trọng tâm là duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi; PCGD Trung học cơ sở, tạo tiền đề quan trọng để tiến tới đạt chuẩn PCGD Trung học phổ thông. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các TTGDTX, nhất là chất lượng, hiệu quả của các Trung tâm học tập cộng đồng. Giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PCGD. Tập trung triển khai thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2015. Phấn đấu 12/18 xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2 giai đoạn 2010-2015 (Năm 2010, có 02 xã là Lương Sơn và Bảo Hà đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2). Coi trọng chất lượng giáo dục, hiệu quả PCGD ở tất cả các cấp học. Có nhiều giải pháp, biện pháp củng cố, và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; quan tâm đến học sinh diện khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật,…Tiếp tục đầu tư CSVC trang thiết bị dạy học trong các nhà trường; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Quan tâm, chăm lo đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Rà soát, xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện PCGD trên cơ sở thực tế, phù hợp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo ở các đơn vị, nhà trường; gắn trách nhiệm của nhà giáo với chất lượng, kết quả học tập của học sinh.

          Tại Hội nghị đã có 27 tập thể và 107 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác PCGD, giai đoạn 2001-2010 được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen./.

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập