Lào Cai: Hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên THPT được bồi dưỡng lý luận chính trị

Đồng chí Cao Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và trực tiếp giảng bài cho lớp tập huấn.

Trong 2 ngày, các học viên được nghiên cứu một số nội dung quan trọng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Tóm tắt nội dung 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và một số nội dung, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ viết thu hoạch, xây dựng chương trình hành động của cá nhân cũng như của nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 - 2012./.

Quang Trung 

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập