Lào Cai phấn đấu thêm 47 xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm 2012

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các thành viên Ban chỉ đạo PCGD tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo PCGD các huyện, thành phố và đại diện UBND một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

                                       Quang cảnh hội nghị.

Năm 2011, Ban chỉ đạo PCGD các cấp tiếp tục được kiện toàn. Công tác PCGD được triển khai đồng bộ, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về công tác PCGD có nhiều chuyển biến tích cực… Mạng lưới trường, lớp học ngày càng được mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi PCGD, đặc biệt là trẻ em 5 tuổi; quy mô giáo dục phát triển và từng bước ổn định. Cùng với loại hình trường phổ thông dân tộc nội trú, các địa phương đã mở thêm nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú. Đó là cơ sở quan trọng, là điều kiện cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PCGD và nâng cao chất lượng PCGD.

Năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh có 666 cơ sở giáo dục, 8.314 lớp và nhóm lớp; 165.704 trẻ, học sinh, học viên; chuyển đổi 26 trường phổ thông trở thành trường PTDT bán trú. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giai đoạn mới. Các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, bữa ăn trưa cho trẻ 5 tuổi… được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở vùng cao; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt.

Năm học 2010 - 2011, tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,3%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 91,6% (tăng 8,2% so với năm học trước); các chỉ tiêu chuẩn phổ cập giáo dục đều tăng so với năm học trước: Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,89%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,2% (tăng 2% so với năm học trước)…

Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác PCGD năm 2012: Ban chỉ đạo PCGD các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học – chống mù chữ, PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, PCGD THCS ở 164/164 xã, phường; duy trì phổ cập ở 46 xã và phấn đấu 47 xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đưa tổng số xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi lên 93 xã. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với sự nghiệp giáo dục và công tác PCGD trong giai đoạn mới. Củng cố, nâng cao năng lực của ban chỉ đạo PCGD các cấp; tập huấn cho các thành viên BCĐ phổ cập, cán bộ chủ chốt xã, phường, đặc biệt tập trung vào PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Tăng cường chỉ đạo duy trì sỹ số và nâng cao tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần, phấn đấu tất cả các xã vùng cao thường xuyên duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt từ 85% trở lên…

Thu Phương  - LCĐT 

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập