Năm học 2011- 2012: Lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu

Nhiệm vụ mới đặt ra

Từ những kết quả đã đạt được và tình hình thực tế, ngành giáo dục - đào tạo Lào Cai đã xác định mục tiêu của toàn ngành trong năm học 2011 - 2012 là: Tập trung các nguồn lực để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, trọng tâm là đổi mới quản lý giáo dục nhằm thay đổi trường học, tạo sự chuyển biến nhanh hơn, rõ hơn chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả; đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời tập trung vào các trường trọng điểm để tạo nguồn giáo dục mũi nhọn.

Để năm học mới thực sự đi vào nền nếp với chất lượng giảng dạy và học tập đạt hiệu quả, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngành giáo dục - đào tạo đã xây dựng những nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Kết thúc năm học 2010 - 2011, toàn tỉnh có 650 đơn vị trường, hơn 8.000 phòng học đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức dạy học 1 - 2 ca. Trong đó, gần 4.800 phòng học được kiên cố hóa (chiếm 54%); 1.782 phòng học được xây cấp 4. Các phong trào thi đua "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Dạy tốt, học tốt", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" được triển khai rộng khắp. Việc triển khai thành công các phong trào thi đua trong dạy và học sẽ góp phần thay đổi chất lượng giáo dục trên địa bàn. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, ngành đã tập trung xây dựng môi trường giáo dục theo 6 giá trị cơ bản là: Trật tự - kỷ cương - trung thực - khách quan - công bằng - tình thương - khuyến khích sáng tạo và hiệu quả. Phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các trụ cột nhà giáo, học sinh, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó lấy học sinh làm trung tâm, làm chủ của các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tất cả đã sẵn sàng

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh: Năm học 2011 - 2012, ngành tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS ở 100% xã, phường, thị trấn; phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 46 xã, phường, thị trấn theo đề án của tỉnh.

Ngành giáo dục - đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên nhằm đạt mục tiêu củng cố và phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học. Đảm bảo đủ cơ sở vật chất trong các trường học theo tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục, trường học thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch, năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh có 672 trường học các cấp (trong đó: bậc học mầm non 197 trường, tiểu học 240 trường, THCS 196 trường, THPT 28 trường và 11 Trung tâm GDTX); ngành học mầm non có 2.582 nhóm, lớp với 40.710 học sinh, giáo dục phổ thông có 5.976 lớp và 127.857 học sinh.

Việc mua sắm các trang - thiết bị, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh, tài liệu tham khảo cho giáo viên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhất là các tài liệu, sách giáo khoa phục vụ cho học sinh ở các huyện vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Ngành giáo dục - đào tạo tỉnh đã chuẩn bị đủ sách giáo khoa và các thiết bị dùng chung để trang bị cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn được mượn trong năm học. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục theo chiều sâu, từ đó hình thành ý thức đầu tư cho việc học của thế hệ trẻ. Mô hình nội trú, bán trú dân nuôi ra đời đã góp phần khắc phục phần nào khó khăn của học sinh vùng cao nghèo, giúp các em yên tâm học tập. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, ngành tập trung mọi cố gắng để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kỳ mới. Ngay sau khi kết thúc năm học 2010 - 2011, Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức hơn 50 lớp học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng chính trị cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên trong ngành ở tất các các huyện, thành phố. Ngoài ra, để đảm bảo đủ cơ cấu giáo viên ở các trường học, nhất là ở các xã vùng cao, Hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã tổ chức xét tuyển thêm 1.111 giáo viên các ngành học từ mầm non đến THPT về công tác tại các cơ sở giáo dục.

Sẵn sàng cho năm học mới, tin rằng với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, thầy và trò các trường trong tỉnh sẽ thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo Lào Cai lên tầm cao mới.

Thu Ngọc  - LCĐT 

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập