Năm học của những kỳ vọng

Để làm được điều này, ngành giáo dục toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục - đào tạo, lấy trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhằm thay đổi tích cực chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Ngành đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; tập trung vào các trường trọng điểm để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là chủ đề mới của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013. Đây được coi là những giải pháp mang tính đột phá và lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo bền vững mà ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai đang quyết tâm thực hiện trong năm học mới, đảm bảo hướng tới nền giáo dục chuẩn hoá và toàn diện.

Kết thúc năm học 2011 - 2012, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, chất lượng và hiệu quả giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số học sinh có lực học yếu, kém ở bậc THCS và THPT đều giảm so với đầu năm học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,07% (tăng 6,81%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT là 66,48% (tăng 4,25% so với năm học trước). Hết năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh có 196 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 21 trường so với năm học trước), trong đó có 5 trường mầm non và 25 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Thành quả đó là sự cố gắng lớn của toàn xã hội, sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh toàn tỉnh.

Năm học 2012 - 2013 đã bắt đầu, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai tiếp tục phát huy thành quả, tập trung chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để năm học mới sớm ổn định và đi vào nền nếp. Với chủ đề: Hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện các giải pháp đột phá và lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, trong đó công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra cho năm học mới sẽ góp phần tạo sự chuyển biến trong năm học 2012 - 2013.

Giờ thực hành tin học.

Trước những mục tiêu đặt ra trong năm học mới, toàn ngành giáo dục Lào Cai tập trung tăng cường vai trò, năng lực quản lý, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở quản lý giáo dục trường học và địa phương, chất lượng nghiệp vụ của mỗi giáo viên được đề cao. Gắn với đó là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" và cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Mỗi cấp học được lựa chọn chương trình giáo dục phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, từng địa phương. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục bền vững. Ưu tiên đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt quan tâm học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em gái, trẻ khuyết tật, tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đạo đức,  lối sống, kỹ năng sống cho học sinh… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học, cung cấp bài giảng trực tuyến, tổ chức cuộc thi bài giảng điện tử đưa vào ứng dụng giảng dạy theo mô hình đa kiến thức, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh từ "lượng" sang "chất"…

Trước thềm năm học mới, dù còn bộn bề khó khăn, nhưng ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai quyết tâm phấn đấu thực hiện đúng lộ trình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014. Đối với bậc học phổ thông, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ khá giỏi; đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia và Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ. Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trung học chuyên nghiệp; đa dạng hoá các ngành nghề, hình thức, hệ đào tạo theo hướng chất lượng cao…

Từ sự chủ động và tích cực của ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai là tiền đề quan trọng để năm học 2012 - 2013 đạt mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện.

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập